ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Σ.Α & ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ικτίνου 4 Αθήνα τ.κ 10552 3ος όροφος

τηλ.210-8220296 fax 210-8211541

e-mail: somateiooasa@yahoo.gr