ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΟΑΣΑ  

  1. Εργοδοτική βεβαίωση Ο.ΣΥ  (πρώην  ΕΘΕΛ)
  2. Δύο (2) πρόσφατες  φωτογραφίες
  3. Ταυτότητα
  4. Βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα
  5. Ενημερωτικό σημείωμα (πληρωμής) Συντάξεων ΙΚΑ (εφόσον συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ)

Σημείωση:   Επιπλέον όταν  υπάρχει  και  σύζυγος  προς εγγραφή:

     Δύο (2)  πρόσφατες  φωτογραφίες,  Ταυτότητα   & εκκαθαριστικό Εφορίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ