Σήμερα Τετάρτη 16/03/2022 και ώρα 10:00 στο θέατρο ΑΛΦΑ, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Σ.Α και θυγατρικών Εταιρειών στην ετήσια απολογιστική Γεν. Συνέλευση  με θέματα:

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΕΤΟΥΣ  2021
  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΟΥΣ  2021
  3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
  4. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ
  5. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΕΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                        Διαβάστηκαν οι απολογισμοί 2021 και ο προϋπολογισμός 2022 καθώς επίσης η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής. Ακολούθησε ψηφοφορία και εγκρίθηκαν άπαντα.

    Ο πρόεδρος της Γεν.  Συνέλευσης ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, εισηγείται στο σώμα την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογές στις 29-30-31 Μαρτίου 2022, τις οποίες θα διενεργήσει  η Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί σήμερα, αφού είναι το επόμενο θέμα συζήτησης. Η πρόταση  για την ημερομηνία των εκλογών γίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ δεκτή από το σώμα, για την διεξαγωγή των εκλογών του Σωματείου,  στις  29-30-31/03/2016.                                                                                                             Στην συνέχεια έγινε η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής η οποία θα πραγματοποιήσει τις εκλογές και οι οποίοι είναι:                                                                                                          Τακτικοί                                                                                                           1 ΒΑΛΙΔΑΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
2 ΚΟΥΤΑΒΑΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
3 ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΩ
4 ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΓΑΛΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

      Αναπληρωματικοί:
1 ΤΣΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4 ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ